Voorwaarden 4×4 in BRUIKLEEN

De auto kan worden enkel onder de volgende condities worden gebruikt: 

  • De bestuurder/berijder dient ten minste 24 jaar te zijn en  in het bezit te zijn van een geldig RijbewijsSuzuki_blauw_klein2
  • Het is de gebruiker/bestuurder niet toegestaan derden van het voertuig gebruik te laten maken (met uitzondering van bijzondere omstandigheden)
  • Gedurende normaal gebruik op de openbare weg (huis,tuin en keukengebruik)
  • Voor het rijden van de op de quinta beschikbare zogenaamde ‘bol-pijl’routes.
  • Gebruiker dient zorg te dragen voor de dagelijkse controles zoals koelwater, oliepijl, etc.

Andere vormen van terreinrijden zijn enkel en alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de direktie van Quinta d’Álijó  en na gebleken deskundigheid van bediening techniek en inzicht bestuurder.

Verder uitsluitend tijdens vanuit de Directie van de Quinta georganiseerde en door haar medewerker(s) begeleide speciale ritten.

De bestuurder/gebruiker is tot een bedrag van € 500 per gebeurtenis aansprakelijk voor alle schades aan het voertuig ontstaan gedurende de gebruiksperiode en technische schade welke hem/haar is toe te rekenen en niet op een derde partij valt te verhalen.  E.e.a. gemaximeerd tot een bedrag van € 2500 voor de huurperiode. (dit is niet van toepassing op het ontstaan van ‘normale’gebruikssporen zoals krassen van takken etc.)

Er zal dan ook een borg van  € 250 worden gevraagd. Deze dient ter plaatse contant te worden voldaan.

Het is mogelijk dit eigen risiko af te kopen voor een bedrag van € 250 per week met een maximum van € 500.

Bij uitval van het voertuig  door een oorzaak gelegen bij de bestuurder/gebruiker, bestaat geen recht op compensatie van de eventueel  gederfde  dagen.

Bij aanvang wordt gezamenlijk met een medewerker van de Quinta de auto geïnspecteerd en worden bestaande zaken vastgelegd/beschreven.

Aan het einde van de periode wordt wederom een gezamenlijke inspectie gedaan als nacontrole.

De auto dient bij vertrek schoon en uitgezogen te worden achtergelaten. U kunt dit ook door ons laten doen tegen betaling van een bedrag van € 25.

 

Note met betrekking tot een 4x4 in bruikleen:suzuki_rood

  • De bruikleen periode van een terreinauto is ca. 5 uur.
  • De auto dient na gebruik weer te worden volgetankt.
  • Een auto in bruikleen kan alleen worden gereserveerd in combinatie met een verblijf op de Quinta.