KAMPEER-reglement

Daar kunnen we kort over zijn:

Gedraag je, maak plezier en bezorg een ander geen overlast.”

Zo simpel is het en zo simpel kan het zijn.

Omdat we eigenlijk niet zo van al die regeltjes houden, hebben we een heel kort kampeer-reglement om in geval van nood op terug te kunnen
vallen.

Veiligheid

 • In het kantoor en in de kiosk bij het zwembad zijn E.H.B.O koffers aanwezig voor dringende hulp bij (kleine)ongevallen. Mocht
  er deskundige hulp nodig zijn, raadpleeg dan een huisarts in overleg met de receptie. Voor dokter en ziekenhuis bezoek bieden wij
  uiteraard graag hulp.
 • In verband met brandgevaar is iedere vorm van open vuur verboden. Barbecue mag, maar houdt u rekening met brandgevaar.
 • Waarschuw in geval van brand, direct de beheerder.
 • Brandblussers hangen verspreid over het terrein en staan voor iedereen ter beschikking. Zij zijn niet bedoeld om mee te spelen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een veilige situatie met betrekking tot gasaansluitingen, gasgebruik in of rond uw kampeermiddel.
  Dit dient zodanig te gebeuren dat geen enkel gevaar voor kampeerder, mede-kampeerder en omgeving kan optreden.
 • Elektriciteitskabels dienen in goede staat en geaard te zijn.
 • De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of
  beschadiging van eigendommen van de kampeerder.

Overige zaken

 • Roken is niet toegestaan in de sanitairgebouwen, het restaurant en de overige gebouwen.
 • Indien je vragen of opmerkingen hebt, bespreek dit dan meteen met de beheerders persoonlijk, zodat zij jullie zo snel mogelijk van dienst
  kunnen zijn.
 • Voor schade, letsel, vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of hun gezelschap betrokken zijn tijdens hun
  verblijf, kan de camping geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Huurders die eigendommen van Quinta d' Alijo beschadigen, dienen de kosten van herstelwerkzaamheden en -materiaal te vergoeden. Vandalisme wordt niet getolereerd.

Overtreding van het Kampeerreglement

 • Als een kampeerder het verblijf van anderen verstoort of de voorschriften van het kampeerreglement niet respecteert, kan de campingbeheerder of diegene die hem vertegenwoordigt hem mondeling waarschuwen en verzoeken de overlast te staken. In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het kampeerreglement en nadat de campingbeheerder de overtreder heeft gewaarschuwd, zal de campingbeheerder het contract met hem opzeggen en hem de toegang tot het terrein ontzeggen.
 • Is er sprake van een strafbaar feit of overtreding, dan kan de campingbeheerder de hulp van de politie inroepen.
 • De directie is bevoegd zonder opgaaf van reden een persoon de toegang tot het kampeerterrein te weigeren, dan wel aan een toelating of
  verblijf voorwaarden te stellen.